Horní Suchá

Umístění provozovny: ul. Chrost Horní Suchá

Vedoucí provozu: Petr Kolář, tel: + 420 596 425 521

Obsluha sběrného dvoru: tel.: +420 737 245 596

Charakter a účel zařízení:

Sběrný dvůr je místo, kam mohou občané obce Horní Suchá odkládat odpady kategorie O a N dle níže uvedeného seznamu.

 

IČZ: CZT00221

 

Zařízení určené pro přejímku odpadů:

Odpady od občanů z jiných obcí či měst musí být odmítnuty, občan bude informován o jiných možnostech, kam může odpad odevzdat - obsluha sběrného dvora má k dispozici seznam zařízení, která mohou tyto odpady přijmout (pro prokázání trvalého bydliště je nutno předložit občanský průkaz).

Fotogalerie

Seznam druhů odpadů, uložení odpadů:

Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

N

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

O

15 01 07

Skleněné obaly

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

O

16 01 03

Pneumatiky

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

N

16 01 07

Olejové filtry

N

20 01 13

Rozpouštědla

N

20 01 14

Kyseliny

N

20 01 19

Pesticidy

N

20 01 26

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

N

20 01 27

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

N

20 01 33

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto bateriepozn

O

20 01 40

Kovy

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 07

Objemný odpad

O

20 01 25

Jedlý olej a tuk

O

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 11

Textilní materiály

O

20 01 39

Plasty

Pozn.:  Do zařízení není možné přijmout odpady, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru vyplývající ze zákona č.542/2020 Sb.  

 

Seznam elektrozařízení, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru:

  • velké domácí spotřebiče (např. chladničky, mrazničky, pračky sušičky, myčky, el. topidla, elektrické ventilátory, elektrické plotny…

  • malé domácí spotřebiče (např. vysavače, šicí stroje, žehličky, topinkovače, fyt. hrnce, mlýnky, kávovary, spotřebiče na stříhaní, vysoušení, úpravu vlasů, čištění zubů, holení, masáže, hodiny, budíky….

  • zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení – osobní počítače, laptopy, notebooky, tiskárny, kopírovací zařízení, elekt. psací stroje, telefony, záznamníky ….

  • spotřebitelská zařízení – radiové soupravy, televizory, videokamery, videorekordéry, Hi-fi soupravy, hudební nástroje  ….

  • osvětlovací zařízení – lineární (trubicové zářivky, kompaktní zářivky, vysokotlaké a nízkotlaké sodíkové výbojky ….

  • elektrické a elektronické nástroje – el. vrtačky, pily, nástroje na nýtování, přibíjení, šroubování, pájení, svařování, sečení nebo jiné zahradnické činnosti,

   ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné podskupině neuvedené

  • hračky, vybavení pro volný čas a sporty – elektrické vláčky, nebo soupravy  závodních autíček, ruční ovládače videoher, videohry, sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi 


 
Příjem odpadu

 • Odpad je dodáván jednotlivými občany – bezplatně.
 • Obsluha sběrného dvora může přijmout pouze odpad uvedený viz výše a pouze od občanů s trvalým bydlištěm v obci Horní Suchá.
 • Pracoviště obsluhy je v areálu sběrného dvoru. Zde je odpad specifikován a určen k uložení do příslušného kontejneru.
 • Odpady, které nejsou v provozním řádu uvedeny, sběrný dvůr nepřijímá a občan je musí vzít zpět.
 • Obsluhu tvoří jeden pracovník.
   

Provozní doba
Provozní doba je vyhlášena pro letní a zimní období a je vyvěšena na oplocení u vstupu do sběrného dvora.

 

Den Zimní období Letní obdoobí
- 1. 11. - 31. 3. 1. 4. - 31. 10. 
Po zavřeno zavřeno
Út 9:00 – 17:00 9:30 – 17:30
St 9:00 – 17:00 9:30 – 17:30
Čv 9:00 – 17:00 9:30 – 17:30
9:00 – 17:00 9:30 – 17:30
So 9:00 – 17:00 9:30 – 17:30
Ne 9:00 – 16:00 9:30 – 16:30Zavírací dny
Pondělí
Státem uznávané svátky, 31.12. 

Více na stránkách : http://www.hornisucha.cz/kalendar-svozu-odpadu