O společnosti

Depos Horní Suchá, a.s. působí od roku 1994 v oblasti nakládání s odpady. Akciová společnost byla založena na základě potřeby  obcí a měst okresu Karviná nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou. V lednu 1995 zahájila firma svou praktickou činnost zprovozněním skládky odpadů skupiny S OO3 (ostatní odpady) Již v průběhu roku 1995 vstoupila firma také na trh svozu odpadů.

V dubnu roku 2000 byla společnost certifikována dle standardů řady norem ČSN EN ISO 14001 (systém environmentálního managementu) a následně dle normy ČSN EN ISO 9001 (systém řízení jakosti) pro rozsah platnosti Svoz a skládkování komunálního odpadu.

V červnu roku 2006 společnost získala  certifikát – Odborný podnik pro nakládání s odpady.

Skládka S – OO3 Solecká je navržena a provozována v souladu s platnou legislativou a nejnovějšími trendy odpadového hospodářství. V roce 2003 obdržela integrované povolení dle zákona č. 76 / 2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění.

V současné době společnost zaměstnává 44 zaměstnanců.

Předmět podnikání

- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

 

- Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně:

- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
- Zprostředkování obchodu a služeb,
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
- Pronájem a půjčování věcí movitých,
- Poskytování technických služeb,

-  Výroba elektřiny,

-  Výroba tepelné energie.

Licence

Licence č. 110100566 - skupina 11 výroba elektřiny

Udělená Energetickým regulačním úřadem dne 12.11.2001

Licence č. 311835000 - výroba tepelné energie

Udělená Energetickým regulačním úřadem dne 2.7.2018

Činnost

Skládka odpadů

Uložení odpadů na vlastní skládce odpadů skupiny S - OO3 – ostatní odpady.

Svoz odpadů

  • svoz z velkokapacitních kontejnerů o objemu 5 m3 a 7 m3
  • svoz komunálních odpadů ze 110 l a 1 100 l nádob
  • sběr tříděného odpadu (papír, sklo, PET láhve a duté plasty)
  • svoz a zpracování biologicky rozložitelných odpadů

(Ceník za svoz odpadů viz Ceník na hlavní straně)

Kompostárna

Uložení biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu.

AD Technologie

Zařízení ke zpracování bioodpadu s využitím procesu anaerobní fermentace, jejímž hlavním produktem je bioplyn

Provozní doba

Pondělí až pátek: od 6,30 h do 15,00 h.

Sobota, neděle a svátky: dle dohody s dodavatelem odpadu

Přijímáme platební karty.

Hotovostní platby přijímáme pouze do 13,30 hodin.