Petřvald

Umístění provozovny: ul. Ostravská 474, Petřvald

Vedoucí provozu: Petr Kolář, tel: + 420 596 425 521

Obsluha sběrného dvoru: Roman Skulina, tel.: +420 737 245 599

Charakter a účel zařízení:

Sběrný dvůr je místo, kam mohou občané města Petřvald odkládat odpady kategorie O a N dle níže uvedeného seznamu.

 

IČZ: CZT00085

 

Zařízení určené pro přejímku odpadů:

Odpady od občanů z jiných obcí či měst musí být odmítnuty, občan bude informován o jiných možnostech, kam může odpad odevzdat - obsluha sběrného dvora má k dispozici seznam zařízení, která mohou tyto odpady přijmout. (pro prokázání trvalého bydliště je nutno předložit občanský průkaz).

Fotogalerie

Seznam druhů odpadů, uložení odpadů:

Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

N

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

O

15 01 07

Skleněné obaly

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 07

Skleněné obaly

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03[DK1] 

N

17 03 01

Asfaltové směsi obsahující dehet

O

20 01 11

Textilní materiály

N

20 01 13

Rozpouštědla

N

20 01 14

Kyseliny

N

20 01 19

Pesticidy

N

20 01 26

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

N

20 01 27

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

N

20 01 33

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto bateriepozn

O

20 01 40

Kovy

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 07

Objemný odpad

O

20 01 25

Jedlý olej a tuk*

O

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 39

Plasty

 

 

Pozn.:  Do zařízení není možné přijmout odpady, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru vyplývající ze zákona č.542/2020 Sb.


 

 

Seznam elektrozařízení, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru:

  • velké domácí spotřebiče (např. chladničky, mrazničky, pračky sušičky, myčky, el. topidla, elektrické ventilátory, elektrické plotny…

  • malé domácí spotřebiče (např. vysavače, šicí stroje, žehličky, topinkovače, fyt. hrnce, mlýnky, kávovary, spotřebiče na stříhaní, vysoušení, úpravu vlasů, čištění zubů, holení, masáže, hodiny, budíky….

  • zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení – osobní počítače, laptopy, notebooky, tiskárny, kopírovací zařízení, elekt. psací stroje, telefony, záznamníky ….

  • spotřebitelská zařízení – radiové soupravy, televizory, videokamery, videorekordéry, Hi-fi soupravy, hudební nástroje  ….

  • osvětlovací zařízení – lineární (trubicové zářivky, kompaktní zářivky, vysokotlaké a nízkotlaké sodíkové výbojky ….

  • elektrické a elektronické nástroje – el. vrtačky, pily, nástroje na nýtování, přibíjení, šroubování, pájení, svařování, sečení nebo jiné zahradnické činnosti,

   ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné podskupině neuvedené

  • hračky, vybavení pro volný čas a sporty – elektrické vláčky, nebo soupravy  závodních autíček, ruční ovládače videoher, videohry, sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi


 Příjem odpadu

 • Odpad je dodáván jednotlivými občany – bezplatně.
 • Obsluha sběrného dvora může přijmout pouze odpad uvedený v viz výše a pouze od občanů s trvalým bydlištěm ve městě Petřvald.
 • Pracoviště obsluhy je v areálu sběrného dvoru. Zde je odpad specifikován a určen k uložení do příslušného kontejneru.
 • Odpady, které nejsou v provozním řádu uvedeny, sběrný dvůr nepřijímá a občan je musí vzít zpět.
 • Obsluhu tvoří jeden pracovník.

 

Provozní doba
Provozní doba je vyhlášena pro letní a zimní období a je vyvěšena na oplocení u vstupu do sběrného dvora.

 

DenZimní obdobíLetní obdoobí
- 1. 11. - 31. 3. 1. 4. - 31. 10
Po 9:00 – 17:00 9:30 – 18:00
Út 9:00 – 17:00 9:30 – 18:00
St 9:00 – 17:00 9:30 – 18:00
Čt 9:00 – 17:00 9:30 – 18:00
9:00 – 17:00 9:30 – 18:00
So 9:00 – 16:00 9:30 – 16:30
Ne 9:00 – 16:00 9:30 – 16:30Zavírací dny
1.1. Nový rok
 Velikonoční pondělí
1.5. Státní svátek
8.5. Státní svátek
28.10. Státní svátek
17.11. Státní svátek
24.12 – 26.12. Vánoční svátky
31.12. Silvestr

Odkaz na stránky města : http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/zivotni-prostredi/