Energoblok

Od poloviny roku 2001 je na skládce instalováno zařízení pro ekologické využití skládkového plynu – plynový motor  s elektrickým generátorem o max. výkonu 249 kW.

Vyrobená elektrická energie je za úplatu dodávána do rozvodné sítě.

Fotogalerie