Skládka

Skládka S – OO3 Solecká se nachází v katastru obce Horní Suchá  a slouží jako skládka komunálních odpadů a odpadů kategorie O - ostatní odpady. Skládka slouží pro obce a města zejména Karvinska.

Pro jímání skládkového plynu je s rozvojem skládky budován sběrný systém. Jímaný skládkový plyn je využíván k výrobě elektrické energie na kogenerační jednotce. Elektrická energie je dodávána do distribuční sítě. Rekultivace a sanace skládkového tělesa probíhá průběžně.

Provozní doba :

Pondělí až pátek: od 6,30 h - 15,00 h.

Sobota : Dle dohody s dodavatelem

Mimo tuto provozní dobu není možné odpady na skládku uložit.

 

Přijímáme platbu kartou.

Hotovostní platby přijímáme pouze do 13,15 hodin.

 

Seznam povolených odpadů naleznete v sekci dokumenty.

Fotogalerie